PLAY’N GO RACE’NGO ASIA W88 – Tổng thưởng hơn 1 tỷ VND

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi w88 khác tại đây

THẮNG CỰC MÊ VỚI TỔNG TIÊN THƯỞNG LÊN TỚI 1,904,085,000 VND

play’n go race’ngo asia w88 - tổng tiền thưởng lên tới 1,904,085,000 vnd

THÔNG TIN

Thời Gian Khuyến Mãi: Từ 09:00 ngày 01/11/2023 đến 09:00 ngày 20/11/2023 (GMT+8)

Trò Chơi Áp Dụng: Tất cả các trò chơi thuộc nhà cung cấp Slot: PLAY’N GO

Tiền Cược Tối Thiểu / Mỗi Vòng Quay:

Tiền Tệ VND
Tiền Cược Tối Thiểu Mỗi Vòng 12,500

Cơ Cấu Giải Thưởng Giải Đấu Slot

Thứ Hạng Tiền Thưởng (VND)
1 357,030,000
2 202,317,000
3 119,010,000
4 59,505,000
5 35,703,000
6-10 23,802,000
11-20 11,901,000
21-40 9,520,000
41-100 4,760,000
101-200 2,380,000
201-350 952,000
351-500 238,000
Tổng Tiền Thưởng 1,904,085,000

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  • Top 500 thành viên đầu tiên đạt đủ điều kiện của khuyến mãi sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với thứ hạng đạt được.
  • Cơ chế giải đấu là “Tổng tiền thắng cao nhất dựa trên tổng tiền cược”.
  • Tiền thắng Jackpot sẽ không được tính vào chương trình này. Tiền cược từ các vòng quay miễn phí vẫn sẽ được tính.
  • Bảng xếp hạng sẽ được hiển thị trong trò chơi (phần trên cùng của màn hình trò chơi) bao gồm thông tin về thứ hạng và điểm theo thời gian thực mà người chơi có thể tự kiểm tra. Giải thưởng sẽ được hiển thị bằng USD ở bảng xếp hạng trong trò chơi. Sau khi giải đấu kết thúc, bảng xếp hạng sẽ vẫn hiển thị trong các trò chơi được chọn trong 48 giờ. Bảng xếp hạng sẽ hiển thị top 500 người chơi bao gồm cả thứ hạng hiện tại của thành viên (được hiển thị là “BẠN”) bất kể thành viên hiện có nằm ngoài top 500 hay không.
  • Tiền thưởng sẽ được cập nhật và thông báo cho thành viên chiến thắng trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2023 và tiền thưởng cần trải qua 1 vòng cược trước khi rút tiền w88.
  • W88 có quyền sửa đổi, tạm dừng hoặc hủy khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • Các Quy Định Chung của W88 được áp dụng.

Link mới nhất